BezBot Logo
Studio Gribbin bylo pověřeno firmou Verbson s.r.o. vytvořením loga pro inovační dětské hřiště Pro konečný vzhled byla brána v potaz hlavně dětská hravost. Proto také písmena v logu nejsou v jedné řádce.