Fripom Hranolky
Friall požádal Studio Gribbin o nalezení efektivního řešení pro svou ekonomickou značku hranolek. Pro dosažení snížení výdajů a dodání produktu více „konzumní přitažlivosti“, navrhlo Studio Gribbin použití ilustrace spíše než čistě typografického designu či fotografie.
1 2 3