Ve Studiu Gribbin věříme v hodnotu dobrého designu.

Dobrý design je mocným nástrojem komunikace. Design je sdělením, kterým mohou být vyjádřeny naše myšlenky a pocity. Sdělením, kterým můžeme inspirovat, vytvářet sny a měnit nápady ve skutečnost.
Design je prostředek, kterým můžeme otevřít oči a zaujmout ostatní.

Ve Studiu Gribbin věříme v důležitost klientů.

Dobrý design pramení ze schopnosti porozumět potřebám našich klientů. Ze schopnosti pozorně naslouchat a být otevření v přístupu k nim. Proto naše klienty neustále informujeme, a pokud je to jen trochu možné, zohledňujeme při naší práci a v použitých materiálech sociální a ekologické hodnoty .

Ve Studiu Gribbin věříme v sebe sama.

My, Studio Gribbin, jsme malý, ale zkušený tým, jehož prací je přetvářet sny našich klientů ve skutečnost.